Search
Close this search box.

گزارش مراسم تقدیر از تیم ارزیابی هشتمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت(MSR)

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰3 انجمن میزبان تعدادی از سرارزیابان، ارزیابان و مشاهده گران هشتمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت ایران بود.

خانم دکتر آذر صائمیان دبیر علمی جایزه ضمن خوشامدگوئی به مهمانان، خلاصه‌ای از روند جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت را در 8 ساله گذشته ارائه و از حاضرین در جلسه خواستند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند و تمامی شرکت کنندگان نیز مواردی برای بهتر شدن روند جایزه ارائه نمودند. در ادامه خانم کیا مدیر اجرایی انجمن ضمن تشکر از همکاری تمامی افراد حاضر در تیم ارزیابی، به مشارکت بیشتر اعضای تیم تاکید داشتند و اشاره نمودند لازم است همه اعضای تیم ارزیابی در جلسات بازآموزی حضور مستمر داشته و همچنین در ترغیب شرکت ها برای حضور در فرایند جایزه اهتمام ورزند.

با توجه موارد ارائه شده توسط حاضرین در جلسه اقدام های آتی برای جایزه در نظر گرفته شده است:

– ارائه گزارش بازخورد به شرکت ها در جلسه رسمی و با حضور تیم ارزیابی انجام شود.

– برگزاری جلسات توسعه مهارت های تیم ارزیابی

– تشکیل کارگروه تخصصی MSR

– اخذ مطالب مرتبط با CSR از اعضای تیم ارزیابی برای چاپ در مجله مدیریت

– برگزاری دوره های آموزشی مستمر برای شرکت ها 

در پایان به پاس زحمات همه اعضای تیم  ارزیابی در هشتمین دوره جایزه، لوح تقدیر به اعضا اهدا گردید.