Search
Close this search box.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت ایران روز یکشنبه 10 تیرماه 1403برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت ایران با مشارکت حداکثری اعضای پیوسته در دانشگاه خاتم برگزار گردید.

 

این جلسه با حضور نماینده محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران؛ جناب آقای معصومی و اعضای هیات مدیره، اساتید و اعضای پیوسته انجمن مدیریت برگزار شد. در ابتدا خانم دکتر صائمیان ضمن خوش آمدگویی، از اعضا درخواست کردند برای تعیین هیات رئیسه مجمع، یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی انتخاب شود که با رای اکثریت اعضا، جناب آقای پرویز گلستانی به عنوان رئیس مجمع، جناب آقای مسعود امیرآتشانی و آقای داود کشاورز کیوانی به عنوان ناظر و جناب آقای جاوید جهانبخش به عنوان منشی انتخاب گردیدند.

دستور جلسه به شرح زیر بررسی و با بلند کردن دست حاضرین در جلسه به تصویب رسید:

 • ارائه گزارش عملکرد انجمن در سال 1402؛
 • ارائه گزارش بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402؛
 • بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402؛
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های قانونی انجمن؛
 • بررسی و تصویب برنامه راهبردی ملی و بین المللی انجمن1403؛
 • انتخاب بازرسان انجمن برای سال مالی 1403؛
 • انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن برای دوره (1406-1403)؛

گزارش عملکرد انجمن توسط جناب آقای دکتر مجید قاسمی رئیس هیات مدیره انجمن ارائه گردید و برنامه های راهبردی ملی و بین المللی نیز توسط خانم دکتر صائمیان برای اعضای انجمن تشریح شد.

در ادامه با توجه به رای اکثریت اعضا جناب آقای محمد رستین به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو رحیم پور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

سپس نتایج آرای اعضای هیات مدیره دوره جدید(1406-1403) قرائت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

اعضای هیات مدیره به ترتیب آرا:

 1. جناب آقای دکتر مجید قاسمی
 2. جناب آقای دکتر علی اصغر پورمند 
 3. جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 4. جناب آقای دکتر بهرام سبحانی
 5. جناب آقای دکتر مسعود ربانی
 6. جناب آقای دکتر حسام زند حسامی
 7. جناب آقای دکتر مهدی دهقان نیستانکی

در انتهای جلسه نیز عکس یادبود جمعی گرفته شد.