دوره اظهارنامه نویسی جایزه مدیریت دانشی KM4D

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1402/03/30- 1402/03/31
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 11:30
  • مدت دوره : 6 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 1100000 تومان