دوره اظهارنامه نویسی جایزه مدیریت دانشی KM4D

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1401/04/14 – 1401/04/15
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 11:30
  • مدت دوره : 6 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 800000 تومان