دوره الزامات و استقرار مدیریت دانشی مبتنی بر استاندارد ISO 30401

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1401/05/25 – 1401/05/26
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
  • مدت دوره : 8 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 800000 تومان