دوره الزامات و استقرار مدیریت دانشی مبتنی بر استاندارد ISO 30401

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1402/04/20- 1402/04/21
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
  • مدت دوره : 8 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 1200000 تومان