دوره بازآموزی ارزیابان جایزه مدیریت دانش

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1402/05/24
  • ساعت برگزاری : 13 الی 16
  • مدت دوره : 3 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 650000 تومان