دوره تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی KM4D

  • تاریخ اجرا : 1402/04/27- 1402/04/28
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
  • مدت دوره : 8 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 1700000 تومان