Search
Close this search box.

دوره تربیت سرارزیاب جایزه مدیریت دانشی KM4D

اهداف :

آشنایی با نحوه ارزیابی سازمان براساس منطق RADAR  و آشنایی با اصول و روش­های ارزیابی براساس مدل KM4D

در این دوره معیارهای مدل به صورت اجمالی تشریح و شرکت­کنندگان جهت کسب مهارت در امتیازدهی در قالب کارگاه­های آموزشی بر روی موارد واقعی تمرین می­نمایند. منطق RADAR  و کاربرد آن به طور مبسوط تشریح گردیده و در ادامه نحوه گزارش­نویسی بررسی می­گردد. در پایان دوره شرکت­کنندگان توانایی لازم جهت انجام فرآیند ارزیابی و خودارزیابی به روش شبیه­سازی جایزه را کسب خواهند نمود. در این دوره شرکت­کنندگان جهت تمرین مهارت­های کار تیمی در قالب تیم­های کاری تقسیم شده و عملکرد تیمی آن­ها طی کارگاه­های متعدد مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

سرفصل :

 • مروری اجمالی بر روی معیارهای توانمندساز و نتایج KM4D
 • تشریح نقاط قوت ( (Strengthsو فرصت­های بهبود ( (OFI
 • بررسی موردکاوی (شناسایی نقاط قوت و فرصت­های بهبود براساس نکات راهنما)
 • معرفی منطق RADAR و تشریح عناصر آن
 • تشریح فرآیند اجماع Consensus Process(Consensus Process)
 • برنامه­ریزی جهت انجام بازدید از محل
 • معرفی اجزای گزارش بازخورد
 • تشریح خلاصه مدیریت گزارش بازخورد ( (Executive Summary
 • معرفی شایستگی­های لازم ارزیابان (Assessor Competencies(Assessor Competencies
 • برنامه­ریزی جهت برگزاری جلسه اختتامیه ارزیابی

اطلاعات دوره:

 • تاریخ اجرا : 17و16/05/1403
 • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • تعداد جلسات : 2 جلسه
 • شهریه : 45,000,000 ریال

* به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی انجمن با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد.

قیمت: 4500000 تومان