دوره خودارزیابی براساس مدل مدیریت دانشی KM4D

اطلاعات دوره:

  • تاریخ اجرا : 1402/04/07
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 11:30
  • مدت دوره : 4 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 1100000 تومان