سخنرانی های اجرا شده در دهه 90

 1. (۱۳۹۹/۱۲/۰۹)- بهره وری سبز– آقای دکتر آتامان نیکیان و آقای دکتر سعید عدالتی
 2. (۱۳۹۹/۱۰/۲۴)-رقابت این روزها در تجربه کاربری – آقای امیر میرزامحمد
 3. (۱۳۹۹/۰۸/۰۴)-مدیریت ذهن، آرامش و تمرکز – آقای مهندس پرویز زارعی
 4. (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)- درآمدی بر رهبری کوانتومی ـ آقای دکتر مهدی حمزه پور
 5. (۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- مدیریت سبز ـ آقای دکتر حسین امامی
 6. (۱۳۹۸/۱۰/۱۷)- چالش های کارآفرینی در ایران ـ آقای دکتر فردین شورج
 7. (۱۳۹۸/۰۹/۰۳)- معرفی و نقد کتاب فردریک وینسلو تیلور ـ آقای دکتر غلامرضا خاکی، آقای دکتر مهدی نزاکتی، خانم دکتر آذر صائمیان و جناب آقای دکتر علی اصغر پور عزت
 8. (۱۳۹۸/۰۸/۲۸)- رفتار شهروندی سازمان(OCB) ـ آقای دکتر امیر جبلی
 9. (۱۳۹۸/۰۷/۱۷)- کوچینگ مفهومی جدید در مدیریت عملکرد کارکنان ـ آقای عزیز میردار
 10. (۱۳۹۸/۰۷/۰۷)- مفهوم برند و الگوهای مطرح تشکیل دهنده برند ـ آقای دکتر فرزاد فخر
 11. (۱۳۹۸/۰۵/۱۵)- نشست تخصصی ذهنیت فلسفی در مدیریت ـ آقای دکتر مهدی نزاکتی، آقای علیمحمد آقاعلیخانی، خانم دکتر آذر صائمیان و آقای دکتر بزازجزایری
 12. (۱۳۹۸/۰۳/۲۱)- شایستگی نگاری( راه های ترسیم شایستگی ها) ـ آقای دکتر امیر صادقی
 13. (۱۳۹۸/۰۲/۱۰)- مدیریت تغییر ـ آقای مهندس سید محمد اعظمی نژاد و آقای فرخ تلو حسینی
 14. (۱۳۹۷/۰۸/۲۲)- مدل های مطرح جهان در حوزه ساخت برند و ارزش ویژه برند ـ آقای دکتر فرزاد فخر آل علی
 15. (۱۳۹۷/۰۷/۲۴)- نفوذ کلام برای مدیران در تمام سطوح(PEP TALK)ـ آقای دکتر پیمان متقی
 16. (۱۳۹۷/۰۶/۲۰)- ‌قدرت هوشمند،‌ مدیریت هوشمند و عوامل ناشناخته ـ آقای دکتر امید افخمی
 17. (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)- مدیریت دانش ـ آقای دکتر بهرام جلوداری ممقانی
 18. (۱۳۹۷/۰۴/۲۵)- حرفه ای گرایی در سازمان مدیریت– آقای دکتر محمد کرمانی
 19. (۱۳۹۷/۰۴/۱۹)- رایانش ابری– آقای دکتر علیرضا مجاهدی نسب
 20. (۱۳۹۷/۰۴/۱۳)- مهارت های عمومی مدیریت( مدیریت کوانتومی ) – آقای دکتر غلام حسن پور حنیفه
 21. (۱۳۹۷/۰۳/۲۹)- برندینگ کارفرما– آقای دکتر جواد فقیهی
 22. (۱۳۹۶/۰۹/۰۵)- تخصصی ایجاد و توسعه برند شخصی در فضای کسب و کار-‌ خانم دکتر آذر صائمیان
 23. (۱۳۹۶/۰۹/۰۴)- روش های ارتقاء انگیزش کارکنان– خانم دکتر آذر صائمیان
 24. (۱۳۹۶/۰۷/۲۴)- ارزیابی رفتاری افراد در مصاحبه استخدامی-‌ خانم مریم حنطوش زاده
 25. (۱۳۹۶/۰۵/۲۱)- رقابت در کسب و کار– آقای دکتر علی شاه حسینی
 26. (۱۳۹۶/۰۵/۱۶)- اهمیت علوم اعصاب در مدیریت و رهبری -‌ آقای دکتر صالح رحیمی
 27. (۱۳۹۶/۰۴/۱۴)- مدیر در نقش Coach ـ آقای حسین گائینی
 28. (۱۳۹۵/۰۶/۲۳)- بازاریابی دیجیتال-‌ آقای دکتر عادل طالبی
 29. (۱۳۹۵/۰۵/۲۶)- مدیریت تغییر– خانم دکتر آذر صائمیان
 30. (۱۳۹۵/۰۴/۲۲)- مذاکرات تجاری موثر– آقای دکتر روهام قلیچی
 31. (۱۳۹۴/۱۰/۰۱)- سرمایه روانشناختی و ارتباط آن با رفتار سازمانی-آقای مهندس علی محمد آقا علیخانی- خانم دکتر نیلا آخوندی
 32. (۱۳۹۴/۰۸/۱۸)- برند سبز– آقای دکتر مهدی برزویی
 33. (۱۳۹۴/۰۷/۲۱)- فرصت های ورود به بازارهای بین المللی– آقای دکتر امیررضا حسنی
 34. (۱۳۹۴/۰۶/۱۰)- استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت– آقای مسعود امیر آتشانی
 35. (۱۳۹۴/۰۲/۲۸)-آشنایی با فناوری اطلاعات سبز – آقای دکتر مسعود ظهرابی
 36. (۱۳۹۲/۱۱/۲۰)- مدل کسب و کار– آقای دکترعلیرضا مجاهدی نسب
 37. (۱۳۹۲/۰۳/۲۰)- تکنیک ها و روش های مدیریت در شرایط ناپایدار– آقای محمد میاندوآبی
 38. (۱۳۹۱/۰۴/۱۹)- اشتباهات رایج مدیران– آقای دکترمهدی خادمی زنجانی
 39. (۱۳۹۱/۰۳/۰۷)- مدیریت چابک– آقای دکتر علی شاه حسینی
 40. (۱۳۹۱/۰۲/۲۶)- پارادایم های جدید در مدیریت مالی– آقای دکتر سعید اسلامی
 41. (۱۳۹۰/۱۲/۰۱)- در عصر رقابت مشتریان چگونه فکر می کنند– آقای دکترپرویز درگی
 42. (۱۳۹۰/۱۱/۲۵)- دست ها و مغزها– آقای دکتر بهروز کافی
 43. (۱۳۹۰/۰۸/۱۸)- استراتژی در شرکت های مادر– آقای دکترکاوه محمد سیروس
 44. (۱۳۹۰/۰۶/۲۸)- هویت بصری برند– آقای مهندس آرش سلطانعلی