آرشیو ليست اعضاء هيئت های مديره انجمن

آرشیو ليست اعضاء هيئت های مديره انجمن از ابتدای تاسیس

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر پرويز كيقبادي
 • خزانه دار: دكتر فضل اله اكبري
 • دبير: علي داد فرمانفرمائيان

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه ريزي Leslie Priestman
 • نائب رئيس عضويت Earl Anderson
 • نائب رئيس تحقيقات Harland Riker JR

مشاورين

 • مهندس رضا نيازمند
 • دكتر جمشيد آموزگار
 • ARNOLD LESSARD

هيئت مديره

 • رئيس : مهندس رضا رزم آرا
 • خزانه دار: ابوالحسن كيا
 • دبير: مهندس رضا نيازمند

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه Leslie Priestman
 • نائب رئيس عضويت : محمد حسن مشيري
 • نائب رئيس تحقيقات : دكتر ايرج ايمن

مشاورين

 • دكتر پرويز كيقبادي
 • علي داد فرمانفرمائيان
 • Arnold Lessar
 • Denssham
 • Riker

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر خداداد فرمافرمائيان
 • خزانه دار: دكتر فضل اله اكبري
 • دبير: مهندس محمود بشارتي

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه ريزي Leslie Priestman
 • نائب رئيس عضويت :Robert C. Helander
 • نائب رئيس تحقيقات : دكتر ايرج ايمن
 • مهندس رضا رزم آرا
 • مهندس رضا نيازمند

مشاورين

 • John Cameron Stewart
 • مهندس فاروق فرمانفرمائيان
 • مهندس پرويز بيات

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر خداداد فرمانفرمائيان
 • خزانه دار: دكتر فضل اله اكبري
 • دبير: مهندس محمد رضا واقفي

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه ريز L.A.C.O. Hunt
 • نائب رئيس عضويت :دكتر محمد طاهري
 • نائب رئيس تحقيقات :سيد خليل كازروني

مشاورين

 • مهندس رضا نيازمند
 • مهندس فاروق فرمانفرمائيان
 • Robert Helander
 • حبيب لاجوردي
 • مهندس پرويز بيات

هيئت مديره

 • رئيس: مهندس خليل طالقاني
 • خزانه دار: دكتر فضل اله اكبري
 • دبير: دكتر ايرج والي پور

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه ريزي : ناصر شريف رازي
 • نائب رئيس عضويت :مهندس رضا رزم آرا
 • نائب رئيس تحقيقات : Goerge C.A. Macartney

مشاورين

 • مهندس سياوش ارجمند
 • مهندس فاروق فرمانفرمائيان
 • دكتر خداداد فرمانفرمائيان
 • دكتر پرويز كيقبادي
 • مهندس مهتدي
 • حبيب لاجوردي
 • دكتر محمد طاهري
 • مهندس پرويز بيات
 • Leonard A.E.O. Hont
 • Marvin H. Murphy

هيئت مديره

 • رئيس: مهندس سياوش ارجمند
 • خزانه دار: دكتر فضل اله اكبري
 • دبير: مهندس پرويز بيات

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه ريزي دكتر كيقبادي
 • نائب رئيس عضويت : مهندس رضا رزم آرا
 • نائب رئيس تحقيقات : دكتر ايرج ايمن
 • عضو: دكتر ايرج والي پور

هيئت مديره

 • رئيس: ابوالقاسم خردجو
 • خزانه دار: دكتر فضل اله اكبري
 • دبير: مهندس پرويز بيات

مسئولين

 • نائب رئيس مسئول برنامه ريزي دكتر كيقبادي
 • نائب رئيس عضويت : مهندس رضا رزم آرا
 • نائب رئيس تحقيقات : دكتر ايرج ايمن
 • عضو: دكتر ايرج والي پور

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر رضا امين
 • خزانه دار: قاسم لاجوردي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضا

 • رئيس دوره قبل : ابوالقاسم خرد جو
 • رئيس دوره بعد : علي محمد خادمي
 • عضو: دكتر ايرج ايمن
 • عضو: دكتر ايرج والي پور

هيئت مديره

 • رئيس: علي محمد خادمي
 • خزارنه دار: قاسم لاجوردي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

مسئولین

 • رئيس دوره قبل: دكتر رضا امين
 • نائب رئيس : مهندس محمد مهدي اخوين
 • عضو: دكتر ايرج ايمن
 • عضو: دكتر پرويز كيقبادي

هيئت مديره

 • رئيس: علي محمد خادمي
 • خزانه دار: قاسم لاجوردي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • رئيس دوره قبل: دكتر رضا امين
 • نائب رئيس : مهندس محمد مهدي اخوين
 • عضو : دكتر ايرج ايمن
 • عضو: دكتر پرويز كيقبادي

هيئت مديره

 • رئيس: علي محمد خادمي
 • خزانه دار: قاسم لاجوردي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • رئيس دوره قبل: دكتر رضا امين
 • رئيس دوره بعد: كاظم خسرو شاهي
 • نائب رئيس : مهندس لطيف رمضان نيا
 • عضو: سپهبد سيوشانسي

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر كاظم خسرو شاهي
 • خزانه دار: قاسم لاجوردي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • رئيس دوره قبل: علي محمد خادمي
 • رئيس دوره بعد: دكتر علي نقي عالخاني
 • نائب رئيس : دكتر فضل اله اكبري
 • عضو: دكتر ايرج ايمن

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر علي نقي عاليخاني
 • خزانه دار: قاسم لاجوردي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • رئيس دوره بعد : دكترخداداد فرمانفرمائيان
 • عضو : مهدي سميعي
 • عضو : فضل اله اكبري

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر محمد علي مولوي
 • خزانه دار: فرزاد فرهمند
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس : مهندس خسرو شيرزاد
 • رئيس دوره بعد: دكتر مصطفي بني جمالي
 • عضو:حميد زاوش
 • عضو: مهندس بهروز جلاير

هيئت مديره

 • رئيس: مهندس خسرو شيرزاد
 • خزانه دار: مهرداد سعادت
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • عضو: جلال بخارائي
 • نائب رئيس و رئيس دوره بعد: حميد زاوش
 • عضو: عباس بلورفروشان
 • عضو: داور ويسه

هيئت مديره

 • رئيس: حميد زاوش
 • خزانه دار: خليل پور بزرگي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • رئيس دوره بعد: دكتر احمد ضيائي
 • نائب رئيس : دكتر محمد حسن وطني
 • عضو: مهندس عباس سرافراز
 • عضو: مرتضي مقدم

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر احمد ضيائي
 • خزانه دار: قاسم موسوي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • رئيس دوره بعد: مهندس هوشنگ پور قبادي
 • عضو:دكتر حسين اعرابي
 • عضو: فرخ تميمي
 • عضو: مهدي مطير

هيئت مديره

 • رئيس: مهندس هوشنگ پور قبادي
 • خزانه دار: بهرام شاهنده
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس و رئيس دوره بعد: منوچهر بيات
 • عضو: جلال بخارائي
 • عضو: هرمز باقي
 • عضو: مهندس بهرام صدري

هيئت مديره

 • رئيس: منوچهر بيات
 • خزانه دار: هما باقي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: دكتر سيروس تهراني
 • عضو : نريمان رضائي مهر
 • عضو:دكتر محمد كاوه سيروس
 • عضو دكتر احمد وطنيان

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر محمد حسن وطني
 • خزانه دار: هما باقي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس و رئيس دوره بعد: دكتر سيروس تهراني
 • عضو:مهندس غلامرضا خاكي
 • عضو: منوچهر امير شاهي

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر سيروس تهراني
 • خزانه دار: هما باقي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس : دكتر ناصر مير سپاسي
 • عضو:گودرز حكيم نژاد
 • عضو: مهندس بيژن قدس طينت
 • عضو: دكتر اصغر محمدي خنامان

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر ناصر ميرسپاسي
 • خزانه دار: محمد حسين كيان جم
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس : دكتر سيروس تهراني
 • عضو:محمد حسن ابريشمي
 • عضو: هوشنگ پورقبادي
 • عضو: خسرو شيرزاد

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر سيروس تهراني
 • خزانه دار: محمد حسين كيان جم
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس : محمود نادري پور
 • عضو: دكتر غلامرضا اسلامي
 • عضو: دكتر غلامرضا خاكي
 • عضو: سيد كاظم اميني

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي
 • خزانه دار: دكتر حسين اعرابي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس : محمود نادري پور
 • عضو: فاطمه محبوب
 • عضو:دكتر بيژن غمخوار
 • عضو: بهروز زرين خامه
 • عضو : محمد رضا رونقي
 • حسابرس:محمد حسن ابريشمي
 • علي البدل حسابرس:خليل پور بزرگي

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي
 • خزانه دار: دكتر حسين اعرابي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس : محمود نادري پور
 • عضو: فاطمه محبوب
 • عضو:دكتر بيژن غمخوار
 • عضو: بهروز زرين خامه
 • عضو : محمد رضا رونقي
 • حسابرس:محمد حسن ابريشمي
 • علي البدل حسابرس:خليل پور بزرگي

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر غلامرضا جلالي نائيني
 • خزانه دار: دكتر حسين اعرابي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: محمود نادري پور
 • عضو: دكتر محمود فيروزيان
 • عضو: دكتر فرشيد رعايت صنعتي
 • عضو : دكتر حسين باهر
 • عضو: دكتر داود حسين زاده
 • عضو : الهه شيخ رضايي
 • حسابرس: محمد حسين ابريشمي
 • علي البدل حسابرس: زهرا مطلب زاده

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر غلامرضا جلالي نائيني
 • خزانه دار: دكتر حسين اعرابي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: محمود نادري پور
 • عضو: دكتر محمود فيروزيان
 • عضو: دكتر فرشيد رعايت صنعتي
 • عضو : دكتر حسين باهر
 • عضو : دكتر داود حسين زاده
 • عضو : الهه شيخ رضايي
 • حسابرس: محمد حسين ابريشمي
 • علي البدل حسابرس: خليل پور بزرگي

هيئت مديره

 • رئيس: محمود نادري پور
 • خزانه دار: دكتر حسين اعرابي
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: دكتر کاوه محمدسیروس
 • عضو: دكتر حیدر امیران
 • عضو: دكتر محسن قدمی
 • عضو : دكتر بهرام جلوداری ممقانی
 • عضو: دكتر مهدی خادمی زنجانی
 • عضو : مهندس انتصاریان
 • حسابرس: محمد حسين ابريشمي
 • علي البدل حسابرس: خلیل پوربزرگی

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر کاوه محمدسیروس
 • خزانه دار: دکترجلال رسول اف
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: دکتر محسن قدمی
 • عضو: دكتر اکبر ترکان
 • عضو: دکترطهماسب مظاهری
 • عضو : دكتر حیدر مستخدمین حسینی
 • عضو: پرویز گلستانی
 • عضو : دکتر رضا خاکی
 • حسابرس: محمد حسين ابريشمي
 • علي البدل حسابرس: خليل پور بزرگي

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر سیروس تهرانی
 • خزانه دار: محمود نادری پور
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: دکتر حسین اعرابی
 • عضو: دکتر نسرین جزنی
 • عضو: دکترغلامرضا جلالی نائینی
 • عضو: دكتر حیدر مستخدمین حسینی
 • عضو: دكتر رضا خاکی
 • عضو : هرمز باقی
 • حسابرس: محمد حسين ابريشمي
 • علي البدل حسابرس: پرویز گلستانی

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر مجید قاسمی
 • خزانه دار: دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: مهندس عباس شعری مقدم
 • عضو: دکتر بهرام سبحانی
 • عضو: مهندس رضا صحرایی
 • عضو: مهندس مجتبی خسروتاج
 • عضو: دکتراحمد فیاض بخش
 • عضو : دکتر منوچهر منطقی
 • حسابرس: حسن مدرکیان
 • علي البدل حسابرس: مسعود امیرآتشانی

هيئت مديره

 • رئيس: دكتر مجید قاسمی
 • خزانه دار: دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • دبير: مهندس پرويز بيات

اعضاء

 • نائب رئيس: مهندس عباس شعری مقدم
 • عضو: دکتر بهرام سبحانی
 • عضو: مهندس رضا صحرایی
 • عضو: مهندس مجتبی خسروتاج
 • عضو: دکتراحمد فیاض بخش
 • عضو : دکتر منوچهر منطقی
 • حسابرس: موسسه حسابرسی صالح اندیشان
 • علي البدل حسابرس: محمد رستین