Search
Close this search box.

Majid Ghassemi

رئیس هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

 • دکتری اقتصاد- دانشگاه Southamptonانگلستان
 • کارشناسی ارشد اقتصاد – دانشگاه Southamptonانگلستان
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با تخصص حسابداری – دانشگاه Fairleigh Dickinson نیوجرزی آمریکا
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی – دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق علمی و تجربی:

 • رئیس هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران- از سال 1395 تاکنون
 • نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک پاسارگاد- از سال 1384 تاکنون
 • عضو هیات امنای دانشگاه شهید بهشتی – سال 1393
 • معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام- سال 1392
 • عضو هیات موسس و رئیس دانشگاه خاتم- از سال 1391 تاکنون
 • عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین- سال 1383
 • مشاور وزیر صنایع و معادن- سال 1376 تا 1382
 • قائم مقام وزیر نیرو و معادن صنعتی و پشتیبانی- سال 1368 تا 1376
 • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سال 1365 تا 1368
 • مدیر عامل بانک ملی ایران- سال 1364 تا 1365