دکتر منوچهر منطقی

Manouchehr Manteghi

عضو هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت سیستم ها-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی کنترل و الکترونیک-دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی برق-دانشگاه صنعتی شریف

سوابق علمی و تجربی:

 • معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از اسفند ماه 1400 تاکنون
 • دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از سال 1397 تا 1400
 • رئیس مرکز ملی فضایی ایران از سال 1394 تا 1397
 • مدیر عامل سازمان صنایع هوایی- از سال 1388 تا 1394
 • مشاور ارشد وزیر محترم صنایع و معادن و مجري طرح هواپیما- سال 1388
 • مدیر عامل ایران خودرو – از سال 1381 تا 1388
 • ایجاد شرکت طراحی تجهیزات ابزار و ماشین افزار- از سال 1378 تا 1381
 • مسئول تحقیقات پروژه های High Tech – از سال 1363 تا1377
 • مسئول مرکز تحقیقات مخابرات طراحی و ساخت سیستم‌های مخابراتی قابل حمل با نفر از 1359 تا 1362
 • استاد تمام دانشگاه صنعتی مالک اشتر و استاد مدعو در دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، علم و صنعت، تربیت مدرس
 • استاد راهنما ومشاور بیش از 100پروژه دکترا،کارشناسی ارشد
 • ارائه مقالات متعدد علمی در کنفرانس های ملی و بین المللی
 • ارائه مقالات متعدد در نشریات علمی و پژوهشی
 • تألیف و ترجمه 14 جلد کتاب