مهندس مجتبی خسروتاج

Mojtaba Khosrowtaj

عضو هیأت مدیره

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مرکز آموزش دولتی
 • کارشناسی مدیریت اقتصادی و ریاضیات – مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی

سوابق علمی و تجربی:

 • عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- سال 1398
 • رییس هییت امنای انجمن خیریه اتیسم ایران ( سازمان مردم نهاد )- از سال 1394 تاکنون
 • ریاست کل سازمان توسعه تجارت – از سال 1395 تا آبان ماه 1397
 • معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت در امور بازرگانی- از سال 1392 تا 1395
 • فعالیت در بخش خصوصی اقتصادی- از سال 1387 تا 1392
 • معاون وزیر بازرگانی و رئیس مرکز توسعه صادرات کشور- از سال 1376 تا 1384
 • نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در دولت های هفتم و هشتم- از سال 1376 تا 1384
 • عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر بازرگانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی – از سال 1368 تا 1376
 • سرپرست وزارت بازرگانی- سال 1368
 • عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی و مدیر بازرگانی خارجی- از سال 1359 تا 1361