مهندس پرویز بیات

Parviz Bayat

دبیرکل

سوابق تحصیلی:

  • اطلاعاتی ثبت نشده است

سوابق علمی و تجربی:

  • اطلاعاتی ثبت نشده است