Search
Close this search box.

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D

به نام دانای دانش آفرین
بیانیه پایانی
ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D
با رویکرد سرمایه دانشی

حمد و سپاس خداوند توانگر، آفریننده زیبایی ها که توفیق عطا نمود تا “ششمین کنفرانس و جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D “را با همکاری دانشگاه خاتم و با حضور اندیشمندان، صاحب نظران، استادان، مدیران و کارشناسان سازمان ها و مراجع علمی کشور برگزار نماییم. این کنفرانس با هدف های زیر تشکیل گردید:

 • توسعه و اعتلای سرمایه انسانی سازمان؛
 • تعمیق کارکردهای سرمایه های دانشی در اقتصاد دانش بنیان؛
 • بهبود بهره وری سرمایه انسانی از طریق کسب تجارب برتر.

با توجه به سخنرانی ها و نشست تخصصی اجرا شده، اجرای مفاد بیانیه کنفرانس مشتمل بر 10 بند که تسهیل و تعمیق تحول و نوآوری سازمانی را در قلمرو مدیریت دانشی خواهد داشت، را مورد تاکید قرار می دهیم:

 1. تقویت، گسترش و نوآوری در استقرار و بهبود نظام مدیریت دانشی به توسعه اقتصادی در جامعه کمک می کند. دراین مسیر اعتباربخشی و مشروعیت دادن به الزام های مدیریت دانشی قدرت و ارتقای علمی سازمان ها تضمین می کند.
 2. زیربنای اقتصاد دانش بنیان توجه به دارایی های نامشهود و یا منابع ناملموس شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری می باشد. ارزش این دارائی ها بسیار فراتر از مقوله سرمایه گذاری مالی است و ظرفیت بالایی برای تحول اقتصادی و رشد را دارا می باشند. ارزش گذاری و ارزشمند سازی این دارائی ها، نیازمند توجه و حمایت رهبران سازمان ها می باشد.
 3. سرمایه ساختاری در نظام ها، فرآیندها، دستورالعمل ها و آیین نامه های یک سازمان تجلی می یابد. همسو سازی و یکپارچگی این سرمایه های ساختاری با رویه های جاری از الزامات پیشبرد نطام مدیریت دانشی می باشد.
 4. در عصر دیجیتال، فناوری های جدید در یک جریان بی پایان ظهور می کنند. اهتمام در سیاست گذاری به منظور تقویت جامعه‌ای مبتنی بر اطلاعات و فناوری های نوین از الزام های تحقق هدف های کلان این حوزه می باشد. از این رو بازآرایی زیست بوم مدیریت دانشی مبتنی بر دیجیتالی شدن برای بهره مندی از نتایج آن حائز اهمیت می باشد.
 5. هیچ نظام مدیریتی در سازمان بدون فرهنگ سازی دوام و بقا نخواهد داشت در این زمینه ترفیع فرهنگ سازمانی و نوآوری های فرهنگی منطبق بر فناوری های پویا با هدف دست یابی به ارزش آفرینی بر اساس نیازهای آینده مورد تاکید و اهتمام می باشد.
 6. استفاده مسئولانه از داده های بزرگ دانشی در دیجیتالی شدن در موضوعاتی همچون هوش مصنوعی مولد نیازمند پای بندی و تعهد به مبانی و اخلاق انسانی و حرفه ای می باشد.
 7. ارزش گذاری سرمایه های انسانی و استعداد های سازمانی، دارایی های سازمان را ارتقا می بخشد. جلب، جذب و نگهداری استعدادهایی با قابلیت و توانایی های مورد نیاز یکی از پویاترین و پیچیده ترین موضوعات مدیریتی جهان است که لازم است در این زمینه تدابیر و راهکارهای جدی اتخاذ گردد.
 8. مدیریت دانشی یک پروژه نیست بلکه یک فرآیند است که نیازمند تحلیل و نوآوری های مستمر می باشد. اهتمام در ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانشی اهرمی قدرتمند در تداوم مسیر پویای تعالی در این حوزه می باشد.
 9. رهبران خردمند دانشی مهندسی هدف را با نشانه گیری نگرشی فرا آینده و مبتنی بر نوآوری اجتماعی پویا نشانه می گیرند. در این مسیر حمایت رهبران سازمان ها بر اساس حکمت عملی و بنیان نهادن موقعیت‌های خلاق و نوآور با در نظر گرفتن منافع عمومی، پویایی جامعه عملی را  در پی خواهد داشت.

10.  مدیریت دانشی به عنوان محرکی بین یادگیری و نوآوری عمل می کند. تلاش در جهت ادغام و اتصال مناسب مبادله دانشی بین یادگیری به نوآوری  مستلزم پیوند پذیری، سازگاری و پویایی است که به نوبه خود زیربنای نوآوری است.

 

با آرزوی ایران سربلند

19 مهر ماه 1402

 انجمن مدیریت ایران

لیست شرکت های حاضر در ششمین دوره جایزه مدیریت دانشی و سطح جوایز آنها

ردیف نام شرکت سطح جایزه
1 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گواهینامه 1ستاره
2 بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه گواهینامه 1ستاره
3 شرکت ماناساز گواهینامه 1ستاره
4 خانه مدرن اساطیر پاسارگاد گواهینامه 2ستاره
5 تأمین آتیه سرمایه انسانی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (تامیدکو) گواهینامه 2ستاره
6 سمنگان ترابر ایرانیان گواهینامه 3ستاره
7 کارآوران صنعت خاورمیانه گواهینامه 3ستاره
8 توسعه انبوه سازی پاسارگاد گواهینامه 4ستاره
9 پتروشیمی شهید تندگویان گواهینامه 4ستاره
10 بیمه پاسارگاد گواهینامه 4ستاره
11 کارگزاری بانک پاسارگاد گواهینامه 4ستاره
12 پرداخت الکترونیک پاسارگاد گواهینامه 4ستاره
13 مجتمع صنایع لاستیک یزد گواهینامه 4ستاره
14 سرمایه گذاری پارس آریان تندیس بلورین سطح 2
15 گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو) تندیس بلورین سطح 2
16 بابک مس ایرانیان تندیس بلورین سطح 2
17 آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی تندیس بلورین سطح 2
18 فروسیلیس غرب پارس تندیس بلورین سطح 2
19 شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان ( مانا ) تندیس بلورین سطح 2
20 فرآوران زغالسنگ پابدانا تندیس بلورین سطح 1
21 فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) تندیس بلورین سطح 1
22 مهندسی معیار صنعت خاورمیانه تندیس سیمین سطح 2
23 فولاد زرند ایرانیان تندیس سیمین سطح 2
24 نسیم سلامت پاسارگاد تندیس سیمین سطح 2
25 فولاد سیرجان ایرانیان تندیس سیمین سطح 2
26 فولاد بوتیای ایرانیان تندیس سیمین سطح 1
27 گسترش انرژی پاسارگاد تندیس زرین سطح 2
28 پتروشیمی نوری تندیس زرین سطح 2
29 هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) تندیس زرین سطح 2

فایل ها: